CCCS

„Креативни точки 2018“ и Зборник „Креативни точки“

На годинешниве „Креативни точки“ се промовираше и Зборникот „Креативни точки“ со дела на досегашните учесници. Во „Менада“ во Скопје, на 5 октомври 2018 година, се одржа манифестацијата „Креативни точки“, во организација на Центарот за култура и културолошки студии, чија цел е промовирање на млади креативци и автори од областа на музиката, литературата и други уметности, а со цел нивна видливост …

Read More »

Се одржаа „Креативни точки 2017“

Во Лешочкиот манастир, на 22 и 23 септември 2017 година, се одржа манифестацијата „Креативни точки“, во организација на Центарот за култура и културолошки студии, чија цел е промовирање на млади креативци и автори од областа на музиката, литературата и други уметности, а со цел нивна видливост и на нивните естетики и светогледи.

Read More »

Продолжува проектот „И старите можат!!!“

Проектот „И старите можат!!!“ претставува продолжување на проектот Меѓугенерациски трансфер на знаења и вештини“, во два наврата поддржан од Министерството за култура и на експлицитен начин покажува дека првичната институционална поддршка може да биде одржлива низ натамошни активности. Цел на проектот е преку одржување на креативни работилници да се поттикнат старите лица на креативна активност преку која се обезбедува за: …

Read More »

„Креативни точки 2017“ програма и учесници

Манифестацијата Креативни точки која, се одржува по трет пат и веќе можеме да кажеме дека е традиционална, е дел од програмата на Центарот за култура и културолошки студии Културата како стил на живеење. Средбите во Лешочкиот манастир се реализираат во соработка со Женскиот хор „Менада“ од Тетово. Како проектна активност на Центарот, манифестацијата има општа цел да го зголеми интересот …

Read More »

CCCS Conference 2016 Book of Abstracts

    Giovanni Ercolani, University of Murcia (Spain) The (S)-state of Emergency and the Securitization of Culture: Shaping Conformism, Dehumanizing the “Other”, and Fabricating Cultural-Societal Conflicts Abstract My presentation wants to meditate on the recent use of the term ’emergency’ in the political discourses which have been produced recently in the ‘NATO world’. My perception is that from a ‘state’ …

Read More »

И старите можат!

Центарот за култура и културолошки студии и Домот за стари лица „Хотел Идила“ – Терзиева организираат ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА на производите изработени од штитениците  на Домот во рамките на проектот Меѓугенерациски трансфер на традиционални знаења и вештини: дизајн и изработка на сувенири, поддржан од Министерството за култура на РМ. Да ги поддржиме старите лица и да се спротивставиме на нивната општествена …

Read More »

Меѓугенерациски трансфер на традиционални знаења и вештини: дизајн и изработка на сувенири

Новите научни сознанија за креативните економии и индустрии колку што го нагласуваат значењето на овие дејности за поттикнување на економскиот раст, толку, сѐ повеќе, зборуваат за значењето што тие го имаат за социјалната инклузија на различни групи и за општествената кохезија.

Read More »

“Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences”

“Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences” May 26th – 28th 2016, Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia and the Centre for Culture and Cultural Studies, Skopje, Macedonia, organizes International Conference “Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences”. Confronted with an urgent need for historical, political and societal acculturation of …

Read More »