Сок од простата

Сок од простата

Еден од најчитаните македонски романи

Миодраг Друговац за „Сок од простата“ изјави дека тоа „е едно од најоригиналните дела на македонската и југословенската литература, скапоцен алем-камен во мозаикот на нејзините вредности. Тоа е еретичко дело што фасцинира!“.

About the Book

Шесто издание на романот „Сок од простата“ на Јован Павловски, кој во 1991 год. првпат се појави во македонските книжарски витрини, предизвикувајќи за тогашните наши издавачки прилики вонредно интересирање, како со својата социјално-политичка содржина, така и со неконвенционалност во третирањето на одосите меѓу жената и мажот. Во прозата, постапката на Јован Павловски ја одредува животниот податок и документот. Романот „Сок од простата“ го привлече вниманието како литература од типот на Хенри Милер и Буковски, во која еротското се преплетува со социјалното и политичкото.

Details
Author:
Series: Проза, Book 1
Genres: Роман, Социјална проза
Tag: Recommended Books
Publisher: Книгоиздателство МИ-АН
Publication Year: 2005
ISBN: 9989613842
List Price: 300 ден.
Endorsements
„Сок од простата“ е несекојдневно, по многу нешта еретичко дело, дело естетски мошне релевантно, речиси, парадигматично за постмодернистичката поетика на современата македонска проза.
– Георги Старделов
About the Author
Јован Павловски

Јован Павловски (Тетово, 10 август 1937) — македонски поет, раскажувач, романописец, енциклопедист, писател за нaјмладите, публицист, долгогодишен уредник на повеќе рубрики во Нова Македонија, нејзин дописник од Париз и Москва [1]. Од 1980 до 1986 г. е вонреден професор по теорија и практика на новинарството на Интердисциплинарните студии по новинарство на Унивезитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Издавач и главен уредник на месечникот „Македонско време“ (на македонски јазик) и "The Macedonian Times" (на англиски јазик).
Уредник и издавач на првата македонска енциклопедија „Мианова енциклопедија: општа и македонска“.
Изразит лиричар во првата збирка поезија „Август“, каде што чувствувањето на светот беше слеано со тревите, потоците, облаците, ѕвездите. Во подоцнежното поетско творештво епичар во непосреден дијалог со секојдневното, дури и со тривијалното, со минатото и историските случувања како потрага по сопствениот идентитет. Во прозата, неговата постапка ја одредуваше животниот податок и документот. Романот „Сок од простата“ го привлече вниманието како литература од типот на Хенри Милер и Буковски, во која еротското се преплетува со социјалното и политичкото. Пишува и литература за деца во која можноста за надминување на морализаторскиот принцип ја гледа во елементот на играта, која, пред сè, се остварува во јазикот. Неговата публицистика има документарен карактер со логички анализи, свртена, главно, кон самобитноста на македонскиот народ.
Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1992 год, во три мандати (1992-1994, 1994-1996, 2007-2008) негов претседател, член на Македонскиот ПЕН центар. Автор e на педесетина (прво издание) книги. Збирки поезија: „Август“ (1961), „Медеја“ (1969), „Идентитет“ (1974), „Оксидирања“ (1983), „Прераскажување на ентитетот“ (1985), „Строгоста на живењето“ (1988), „Препознавање: Зрело доба“ (1993); „Последните 48 часа на професорот по историја“ (1993), „Стварна промена“ (1996), „Одработен страв“ (1999), „Кревкото тело на Кирил Пејчиновиќ“ (2000), „Стравот на професорот“ (2001). Избори поезија: „Ментален простор“ (1900), „Повлекување на стварноста“ (1997), „Поезија“ (1998), „Песни, многу важни песни“ (избор поезија за деца, 1998). Збирки раскази: „Ѕвездена прашина“ (1978, три изданија), „Близини“ (1979, три изданија), „Луѓе во зло време“ (1981, три изданија), „Семејни иверки“ (2004). Романи: „Тоа Радиовце во кое паѓам длабоко“ (1972, четири изданија, Рациново признание), „Сок од простата“ (шест изданија, награда за најчитана книга, 1991), „Проверка на слободата“ (награда „Стале Попов“ на ДПМ, 1998). Повести:
„Тетратка прва: Диме“ (2005); „Тетратка втора: Миша“ (2005); „Тетратка трета: Страшо“ (2005). Книги за деца: Стихови: „Мишо ишо шо-о“ (1972, годишна награда на Радио Скопје за најдобра книга за млади), „На сите свететски страни само Ани, само Ани“ (1980, годишна награда на Радио Скопје за најдобра книга за млади); „Тевеѕирка“ (1994), „Река-а-а!“ (1996). Проза: „Блиско сонце“ (1972, роман, три изданија); „Значка“ (1978, роман, две изданија, годишна награда на Радио Скопје за најдобра книга за млади).

Other Books in "Проза"