Златниот коњ. Руски народни сказни

Златниот коњ. Руски народни сказни

Најдобрите руски сказни на македонски. Со илустрации!

Во зборникот се вклучени следниве руски народни приказни: Василиса Прекрасна. Репка, Баба рога, Принцот Иван, жар-птицата и сивиот волк, Разбојници, Јовче-будалчето, Гуски-лебеди, Златниот коњ, Морскиот цар и Василиса Премудра, Елена Премудра, Златниот прстен, Оди таму – не знам каде, донеси го – не знам што и Маша и мечокот.

About the Book

Во современата литература за деца, особено за оние од помала возраст, многу ретко се наоѓаат руските сказни со кои растеле многу претходни генерации, а кои не се обременети со никакви научни и технолошки придобивки од денешнината. Зборникот од 13 руски народни сказни е наменет за децата од 3 до 8 години. Изборот е направен според традиционалниот опис на руските приказни во голем број руски зборници, хрестоматии, но и според нивната популарност на Интернет. Во зборникот се вклучени следниве руски народни приказни: Василиса Прекрасна. Репка, Баба рога, Принцот Иван, жар-птицата и сивиот волк, Разбојници, Јовче-будалчето, Гуски-лебеди, Златниот коњ, Морскиот цар и Василиса Премудра, Елена Премудра, Златниот прстен, Оди таму – не знам каде, донеси го – не знам што и Маша и мечокот. Целта на проектот е на најмладата публика да ѝ се претстават сказни кои се на врвот на светската литература за деца, а до кои тие речиси и немаат пристап.

Details
Author:
Genre: Детска литература
Publisher: Книгоиздателство МИ-АН
Publication Year: 2018
Illustrator: Ена Налбантиќ
ISBN: 9789989191961
List Price: 300 ден.
About the Author
Емил Ниами (превод)

Емил Ниами, доктор по филолошки науки. Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на групата за руски јазик и книжевност во 1999 година. Активно се занимава со преведувањето и тоа како од руски, така и од англиски и од италијански јазик. Има преведено голем број играни и сериски филмови, документарна програма, вести, како и голем број симултани и консекутивни преводи. Во 2007 година ја одбранил магистерската теза „Паронимите во македонскиот во споредба со рускиот јазик“ (ментор д-р Красимира Илиевска). Неговите научни интереси се насочени кон лексикологијата, лексикографијата и контрастивната анализа.