Наџи Селими

Проф д-р Наџи Селими, наставник по основно и средно образование, дипломски и постдипломки студии по лингвистика, литература, педагогија и културологија во Приштина, Цирих, Олденбург и Скопје. Раководител на катедрата за германски јазик и дидактика во Универзитетот за образование Швиц. Главни области на работа и истражување: стекнување на вокабулар во повеќејазична средина, пишување текстови во контекст на образовниот јазик, дијагностика на лексичко-семантичкатите компетенции, лингвистика, јазичниот развој во раното детство, интеркултура. Автор на неколку книги од областа на лингвистиката и педагогијата.

Јазикот и културата

Јазикот и културата

250 ден.

Книгата е посветена на културните фактори во учењето на јазици и ги презентира резултатите од неколкугодишната истражувачка работа со учениците од македонско потекло и нивните родители кои живеат во германскојазичниот дел на Швајцарија.

More info →