Емил Ниами (превод)

Емил Ниами, доктор по филолошки науки. Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на групата за руски јазик и книжевност во 1999 година. Активно се занимава со преведувањето и тоа како од руски, така и од англиски и од италијански јазик. Има преведено голем број играни и сериски филмови, документарна програма, вести, како и голем број симултани и консекутивни преводи. Во 2007 година ја одбранил магистерската теза „Паронимите во македонскиот во споредба со рускиот јазик“ (ментор д-р Красимира Илиевска). Неговите научни интереси се насочени кон лексикологијата, лексикографијата и контрастивната анализа.

Златниот коњ. Руски народни сказни

Златниот коњ. Руски народни сказни

300 ден.

Во зборникот се вклучени следниве руски народни приказни: Василиса Прекрасна. Репка, Баба рога, Принцот Иван, жар-птицата и сивиот волк, Разбојници, Јовче-будалчето, Гуски-лебеди, Златниот коњ, Морскиот цар и Василиса Премудра, Елена Премудра, Златниот прстен, Оди таму – не знам каде, донеси го – не знам што и Маша и мечокот.

More info →