Monthly Archives: April 2018

Продолжува проектот „И старите можат!!!“

Проектот „И старите можат!!!“ претставува продолжување на проектот Меѓугенерациски трансфер на знаења и вештини“, во два наврата поддржан од Министерството за култура и на експлицитен начин покажува дека првичната институционална поддршка може да биде одржлива низ натамошни активности. Цел на проектот е преку одржување на креативни работилници да се поттикнат старите лица на креативна активност преку која се обезбедува за: …

Read More »