И старите можат!

Продажна изложба

Центарот за култура и културолошки студии и Домот за стари лица „Хотел Идила“ – Терзиева организираат ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА на производите изработени од штитениците  на Домот во рамките на проектот Меѓугенерациски трансфер на традиционални знаења и вештини:
дизајн и изработка на сувенири, поддржан од Министерството за култура на РМ.

Да ги поддржиме старите лица и да се спротивставиме на нивната општествена маргинализација и невидливост!

1.10.2016 (сабота) 10:30 Дом за стари лица „Хотел Идила“ – Терзиева

Фотографии од настанот