Tag Archives: Europe

Соработка помеѓу ЦККС и Словачката академија на науки

Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) и Словачката академија на науките потпишаа договор за соработка на меѓинародната конференција „Медиуми: теорија и практика“ која се одржува од 4 до 6 септември во Скопје. Договорот за соработка предвидува учество во заеднички истражувачки и научни проекти од областа на културолошките студии, театрологијата, теоријата на литература, и други сродни дисциплини. Исто така, предвидува …

Read More »

Прелиминарни резултати од проектот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми“

Истражувачите во Центарот за култура и културолошки студии, врз сознанијата кои произлегоа од укажувањата на разни форуми, работилници, собири, анкети за тоа што всушност се подразбира кога се спомнува поимот европски вредности, дојдоа до заклучок дека овој поим е чадор-термин кој покрива сè и сешто и дека, всушност, и не се знае на што точно се однесува. Во Република Македонија …

Read More »

The Treatment of the Term “European Values”

The Project aims at examining what Macedonian print media understand under the term ‘European values’ and their representation. The Project, thus, encompasses a research aimed at gathering data on the way/s in which the European Union and the system of European values in general is portrayed in Macedonian daily print media: Дневник, Нова Македонија, Утрински весник, Вест, Вечер, and the …

Read More »