Tag Archives: CCCS

Покана за учество – реферати и панели: „Идентитет и култура“

Трета годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015 “Идентитет и култура” 3-5 септември 2015, Скопје Краен рок за пријавување: 15 март 2015 година Краен рок за испраќање на прифатените текстови: 15 декември 2015 Центарот за култура и културолошки студии ја организира Третата годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015: “Идентитет и култура”. Концептите за културата и идентитетот до сега се разгледувани од …

Read More »

Култура/Culture 14/2016

Култура/Culture 14/2016

This issue aims at: 1) unearthing a better framework for the processes of identity-formation, be it individual or collective; 2) evaluating the interactions existing between culture and identity; 3) examining the role culture plays in identity-formation.

Read More »

Култура/Culture 13/2016

Култура/Culture 13/2016

This issue aims at: 1) unearthing a better framework for the processes of identity-formation, be it individual or collective; 2) evaluating the interactions existing between culture and identity; 3) examining the role culture plays in identity-formation

Read More »

Култура/Culture 12/2015

Култура / Culture 12/2015

Thematic issue: Media and Culture This edition of the Culture/Култура journal, as several of the future issues, is dedicated to the topic of media and culture. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the Second International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), in September …

Read More »

Култура/Culture 11/2015

Култура / Culture 11/2015

Thematic issue: Media and Culture This edition of the Culture/Култура journal, as several of the future issues, is dedicated to the topic of media and culture. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the Second International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), in September …

Read More »

Култура/Culture 10/2015

Култура/Culture 10/2015

Thematic issue: Cultural Memory This edition of the Culture/Култура journal, as several of the previous issues, is dedicated to the topic of CULTURAL MEMORY. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the First International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), between September 5th and …

Read More »

Култура/Culture 9/2015

Култура / Culture 9/2015

Thematic issue: Cultural Memory This edition of the Culture/Култура journal, as several of the previous issues, is dedicated to the topic of CULTURAL MEMORY. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the First International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), between September 5th and …

Read More »

Култура/Culture 8/2014

Култура / Culture 8/2014

Thematic issue: Cultural Memory This edition of the Culture/Култура journal, as several of the upcoming issues, is dedicated to the topic of CULTURAL MEMORY. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the First International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), between September 5th and …

Read More »

Култура/Culture 7/2014

Thematic issue: Cultural Memory This edition of the Culture/Култура journal, as several of the upcoming issues, is dedicated to the topic of CULTURAL MEMORY. The editorial board felt compelled to publish a selection of the papers presented at the First International Conference of the Center for Culture and Cultural Studies, which took place in Skopje (Macedonia), between September 5th and …

Read More »

Соработка помеѓу ЦККС и Словачката академија на науки

Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) и Словачката академија на науките потпишаа договор за соработка на меѓинародната конференција „Медиуми: теорија и практика“ која се одржува од 4 до 6 септември во Скопје. Договорот за соработка предвидува учество во заеднички истражувачки и научни проекти од областа на културолошките студии, театрологијата, теоријата на литература, и други сродни дисциплини. Исто така, предвидува …

Read More »