Tag Archives: CCCS

CCCS’s Fourth International Conference on Migrations, Diaspora, Terorism, Borders Took Place

In September 2016, in Skopje (Macedonia), the Center for Culture and Cultural Studies (CCCS) organized its Fourth International Scientific Conference, titled “Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders (MDTB)”. Macedonia’s capital hosted over 100 researchers from virtually each corner of the world. The large number of participants speaks to the timeliness of this year’s conference topic, namely how it has resonated with researchers at home and abroad. Key note speak was presented by Giovanni Ercolani.

Read More »

CCCS’s Third International Conference on Identity and Culture Took Place

This past September (3-5), in Skopje (Macedonia), the Center for Culture and Cultural Studies (CCCS) organized its Third International Scientific Conference, titled “Identity and Culture”. Macedonia’s capital hosted over 250 researchers from virtually each corner of the world. The large number of participants speaks to the timeliness of this year’s conference topic, namely how it has resonated with researchers at home and abroad. Key note speaks were presented by Milena Dragicevic Sesic and Guy Starkey.

Read More »

Приглашение посетить Охрид

, ЦККИ предлагает возможность организованного посещения Охрида для участников Конференции ЦККИ 2016 «Передвижения и и конфликты культур: мигранты, диаспора, терроризм, границы (МДТГ)». С 1980 г. город Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного значения ЮНЕСКО.

Read More »

Книжевна трибина за младата македонска литература

Писателот е бард или забавувач? Во Духовно-културниот центар во Лешок, во Тетово минатата недела се одржа книжевна трибина на тема „Млада македонска литература“ на која земаа учество поголем број млади писатели. Трибината беше организирана од Центарот за култура и културолошки студии, во рамките на манифестацијата „Креативни точки“ наменета за промоција на младите уметници во Македонија. На трибината се поставија неколку …

Read More »

Видео и галерија: „Креативни точки“ во Лешочкиот манастир

Манифестацијата „Креативни точки“ која, како би сакале, треба да прерасне во традиционална, е дел од програмата на Центарот за култура и културолошки студии Културата како стил на живеење. Подолу е видеото од целата манифестација.

Read More »

„Креативни точки“

На 25 септември (петок) 2015 година со почеток од 19.00 часот, во Духовно-културниот центар „Кирил Пејчиновиќ-Тетоец“, Лешочки манастир, за првпат се одржa литературно-музичката манифестација „Креативни точки“, во организација на Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) од Скопје и Женскиот хор „Менада“ од Тетово.

Read More »

Креативни економии

Оваа книга е резултат на реализацијата на проектот Креативни економии: ново знаење за нови иницијативи. Основната цел на проектот беше да се стекнат знаења за врските меѓу културата, креативноста и економијата, како и да се подигне свеста за општествениот и економскиот бенефит од стимулирањето на креативните економии. Проектот го промовира концептот во кој на културните и креативните ресурси и потенцијали нема да се гледа како на потрошувачи на буџетски средства туку како на основа за економски раст.

Read More »