Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home4/cultcent/public_html/mk/wp-content/themes/sahifa/functions/theme-functions.php on line 1966
CCCS | Центар за култура и културолошки студии

Tag Archives: CCCS

„Идентитет и култура“ – прифатени апстракти

Akat Abdullah, Karadeniz Technical University, State Concervatory Being Black Sea people and Black Sea music Ančić Mladen, Department of History, University of Zadar The Lost Medieval Ethnies Andonovska Nada, Muzej na Makedonija Intangible Heritage and Identity Ang Qing Sheng, LASALLE College of the Arts Infusing local culture in Singaporean Animation – Developing a framework of cultural specifics from a study ... Повеќе »

„Креативни економии“

Книгата е резултат на реализацијата на проектот „Креативни економии: ново знаење за нови иницијативи“, кој Центарот за култура и културолошки студии го предложи на првиот Конкурс за креативни индустрии за 2013 година, распишан од Министерството за култура на Република Македонија. Дополнителен мотив за ЦККС да го реализира проектот беше фактот дека поттикнувањето на креативните економии е една од мисијата и ... Повеќе »

„Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми“

Истражувачите во Центарот за култура и културолошки студии, врз основа на сознанијата што произлегоа од укажувањата на разни форуми, работилници, собири, анкети за тоа што, всушност, се подразбира кога се спомнува поимот европски вредности, дојдоа до заклучок дека овој поим е чадор-термин кој покрива сè и сешто и дека, всушност, и не се знае на што точно се однесува. Во ... Повеќе »

Покана за учество – реферати и панели: „Идентитет и култура“

Трета годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015: "Идентитет и култура"

Трета годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015 “Идентитет и култура” 3-5 септември 2015, Скопје Краен рок за пријавување: 15 март 2015 година Краен рок за испраќање на прифатените текстови: 15 декември 2015 Центарот за култура и културолошки студии ја организира Третата годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015: “Идентитет и култура”. Концептите за културата и идентитетот до сега се разгледувани од ... Повеќе »

Приглашение на конференцию: “Идентичность и культура”

Трета годишна меѓународна конференција на ЦККС 2015: "Идентитет и култура"

Третья ежегодная международная конференция ЦККИ 2015 г. “Идентичность и культура” 3-5 сентября 2015 г., Скопье, Македония Заявки принимаются до 15 марта 2015 г. Конечный срок подачи текстов докладов: до 15 декабря 2015 г. Центр культуры и культурологических исследований проводит Третью ежегодную международную конференцию ЦККИ 2015 под названием “Идентичность и культура”. Концепты культуры и идентичности исследуются в различных аспектах. Однако в ... Повеќе »

Култура/Culture 7/2014

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »

Соработка помеѓу ЦККС и Словачката академија на науки

Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) и Словачката академија на науките потпишаа договор за соработка на меѓинародната конференција „Медиуми: теорија и практика“ која се одржува од 4 до 6 септември во Скопје. Договорот за соработка предвидува учество во заеднички истражувачки и научни проекти од областа на културолошките студии, театрологијата, теоријата на литература, и други сродни дисциплини. Исто така, предвидува ... Повеќе »

Conference “Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media”, 2- 3 October 2014 in Belgrade

The conference, which was organized by Diskurs, and supported by Center for Culture and Cultural Studies, aims to bring together researchers and scholars of all disciplines – arts, media and communication, history, philosophy, literary studies etc. to reflect on the issue of the representation of the Holocaust in arts and media and their impact on collective memory. The conference is ... Повеќе »

Култура/Culture 6/2014

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »

Култура/Culture 5/2014

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »