Зборник на трудови „Културна меморија“ т.1

Proceedings "Cultural Memory" vol. 1Од печат излезе првиот том на Зборникот на трудови од Првата меѓународна конференција на ЦККС „Културна меморија“ која се одржа од 5-7 септември 2013 во Скопје. Во Зборникот се застапени над дваесет автори. Трудовите се на македонски, англиски и руски јазик.

За да го преземете зборникот притиснете тука