Events

И старите можат!

Центарот за култура и културолошки студии и Домот за стари лица „Хотел Идила“ – Терзиева организираат ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА на производите изработени од штитениците  на Домот во рамките на проектот Меѓугенерациски трансфер на традиционални знаења и вештини: дизајн и изработка на сувенири, поддржан од Министерството за култура на РМ. Да ги поддржиме старите лица и да се спротивставиме на нивната општествена …

Read More »

Post-conference Event: Visit to Ohrid

The Center for Culture and Cultural Studies (CCCS) is organizing a sight-seeing trip to the city of Ohrid, for the participants to CCCS Conference 2016 ““Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders” (MDTB)”. In 1980, the city and the surrounding lake were recognized as a World Heritage Site by UNESCO.

Read More »

Приглашение посетить Охрид

, ЦККИ предлагает возможность организованного посещения Охрида для участников Конференции ЦККИ 2016 «Передвижения и и конфликты культур: мигранты, диаспора, терроризм, границы (МДТГ)». С 1980 г. город Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного значения ЮНЕСКО.

Read More »

„Креативни точки“ програма и учесници

Манифестацијата „Креативни точки“ која, како би сакале, треба да прерасне во традиционална, е дел од програмата на Центарот за култура и културолошки студии Културата како стил на живеење.

Read More »

Книжевна трибина за младата македонска литература

Писателот е бард или забавувач? Во Духовно-културниот центар во Лешок, во Тетово минатата недела се одржа книжевна трибина на тема „Млада македонска литература“ на која земаа учество поголем број млади писатели. Трибината беше организирана од Центарот за култура и културолошки студии, во рамките на манифестацијата „Креативни точки“ наменета за промоција на младите уметници во Македонија. На трибината се поставија неколку …

Read More »

Видео и галерија: „Креативни точки“ во Лешочкиот манастир

Манифестацијата „Креативни точки“ која, како би сакале, треба да прерасне во традиционална, е дел од програмата на Центарот за култура и културолошки студии Културата како стил на живеење. Подолу е видеото од целата манифестација.

Read More »

CCCS Conference 2015 “Identity and Culture” Programme

Download PDF version here | Скачать PDF | Преземи PDF Wednesday, 2 September 2015 17:30 – 21:00 Registration/ Регистрация / Регистрација Hotel Continental: CCCS Registration Desk Thursday, 3 September 2015 Crystal Hall / Хрустальный зал / Кристална сала 8:00 – 9:30    Registration/ Регистрация / Регистрација Hotel Continental: CCCS Registration Desk 9:30 – 10:30 Opening Ceremony and Plenary Session / Торжественное открытие …

Read More »

Соработка помеѓу ЦККС и Словачката академија на науки

Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) и Словачката академија на науките потпишаа договор за соработка на меѓинародната конференција „Медиуми: теорија и практика“ која се одржува од 4 до 6 септември во Скопје. Договорот за соработка предвидува учество во заеднички истражувачки и научни проекти од областа на културолошките студии, театрологијата, теоријата на литература, и други сродни дисциплини. Исто така, предвидува …

Read More »

Tribute to Stuart Hall: The Departure of the Original Hipster

This past Monday (February 10th, 2014) marked the passing of Stuart Hall (82), one of the founders of Cultural Studies as an academic discipline. As one of today’s most influential thinkers, Hall directed academic discussion and discourse towards the questions of identity, media, the mutual interplay between culture, race, gender. The news received an expected, human reaction, the kinds of …

Read More »

The Value of Cultural Heritage

COST Action IS 1007 / Investigating Cultural Sustainability Meeting in Skopje Organized by the Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS), from 2 to 4 September 2013 at the Faculty of Law at the University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje was held the meeting of  COST Action IS 1007 / Investigating Cultural Sustainability under the title The Value of …

Read More »