CCCS

Книжевна трибина за младата македонска литература

Писателот е бард или забавувач? Во Духовно-културниот центар во Лешок, во Тетово минатата недела се одржа книжевна трибина на тема „Млада македонска литература“ на која земаа учество поголем број млади писатели. Трибината беше организирана од Центарот за култура и културолошки студии, во рамките на манифестацијата „Креативни точки“ наменета за промоција на младите уметници во Македонија. На трибината се поставија неколку …

Read More »

Видео и галерија: „Креативни точки“ во Лешочкиот манастир

Манифестацијата „Креативни точки“ која, како би сакале, треба да прерасне во традиционална, е дел од програмата на Центарот за култура и културолошки студии Културата како стил на живеење. Подолу е видеото од целата манифестација.

Read More »

„Креативни точки“

На 25 септември (петок) 2015 година со почеток од 19.00 часот, во Духовно-културниот центар „Кирил Пејчиновиќ-Тетоец“, Лешочки манастир, за првпат се одржa литературно-музичката манифестација „Креативни точки“, во организација на Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС) од Скопје и Женскиот хор „Менада“ од Тетово.

Read More »

Креативни економии

Оваа книга е резултат на реализацијата на проектот Креативни економии: ново знаење за нови иницијативи. Основната цел на проектот беше да се стекнат знаења за врските меѓу културата, креативноста и економијата, како и да се подигне свеста за општествениот и економскиот бенефит од стимулирањето на креативните економии. Проектот го промовира концептот во кој на културните и креативните ресурси и потенцијали нема да се гледа како на потрошувачи на буџетски средства туку како на основа за економски раст.

Read More »

[GALLERY] CCCS’s Third International Conference on Identity and Culture Took Place

Once again. the Conference confirmed the stance that the terms culture and identity, in and of themselves, are wide and complex. They carry with them different, often oppositional, meanings. This in turn has produced circumstances where the concepts “culture”and “identity” are examined through several varied perspectives, and thus set amid new academic and interdisciplinary contexts.

Read More »

“Identity and Culture” Book of Abstracts / „Идентичность и культура“ тезиси / „Идентитет и култура“ Книга на апстракти

Download PDF version | Скачать PDF версию | Преземи PDF верзија Adela Ileana Drăucean The Image of Stephen the Great in Romanian Literature Abstract: The specifics of national literatures do not oppose otherliteratures, in fact they point out particular features based on history, traditions, habits of a certain place. Thus a text can be assigned to a particular national literature, …

Read More »

CCCS Conference 2015 “Identity and Culture” Programme

Download PDF version here | Скачать PDF | Преземи PDF Wednesday, 2 September 2015 17:30 – 21:00 Registration/ Регистрация / Регистрација Hotel Continental: CCCS Registration Desk Thursday, 3 September 2015 Crystal Hall / Хрустальный зал / Кристална сала 8:00 – 9:30    Registration/ Регистрация / Регистрација Hotel Continental: CCCS Registration Desk 9:30 – 10:30 Opening Ceremony and Plenary Session / Торжественное открытие …

Read More »

CCCS Conference 2015 accomodation info

CCCS conference 2015 “Identity and Culture” will be held at “Hotel Continental” (map). The official Opening will take place on September 3rd, at 9:00 am. HOTEL ACCOMODATION Participants of the “Identity and Culture” conference can book rooms at discounted prices for the following hotel: Hotel Continental http://www.hotelcontinental.com.mk/ DISCOUNTED HOTEL PRICES: Bed and breakfast in single, double and triple rooms in …

Read More »

Приглашение на конференцию: «Передвижения и конфликты культур: мигранты, диаспора, терроризм, границы»

Центр культуры и культурологических исследований проводит Четвертую ежегодную международную конференцию ЦККИ 2016 под названием «Передвижения и и конфликты культур: мигранты, диаспора, терроризм, границы (МДТГ)». Время проведения конференции: 1-3 сентября 2016 г., Скопье, (Р. Македония). Последний срок подачи заявки – 15 марта 2016 г.

Read More »